Meeste uitgebrachte singles op 1 dag.

Nick & Simon
153 singles
08-03-2013

Record Challenge NR.00115

Dit record is tevens het huidige wereldrecord.

153 SINGLES

NEDERLANDS RECORD!